Adobe SVG Viewer 3.03

Adobe SVG Viewer 3.03

Adobe Systems Inc. – 2,3MB – Freeware
ra khỏi 83 phiếu

Nhận được từ Adobe Systems Inc.

Adobe SVG Viewer 3.0 hỗ trợ hầu hết đặc điểm kỹ thuật W3C khuyến cáo Scalable Vector đồ họa (SVG) 1.0 được đăng trên 4 tháng 9, 2001.

Tổng quan

Adobe SVG Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Adobe Systems Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.424 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe SVG Viewer là 3.03, phát hành vào ngày 17/07/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0, được sử dụng bởi 85 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe SVG Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

Người sử dụng của Adobe SVG Viewer đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe SVG Viewer!

Cài đặt

người sử dụng 3.424 UpdateStar có Adobe SVG Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản